Apostolstwo modlitwy

Wstać z kanapy! (na kwiecień)

01/04/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
by młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.