Homilie obrzędowe
Homilia do dorosłych

Dwie największe rzeczywistości ludzkie (homilia ślubna)

03/03/17 ks. Kazimierz Siemieński
Bóg chciał uczynić małżonków uczestnikami swojej miłości – miłości osobowej, jaką On darzy każdego z nich i ze względu na którą powołuje ich, aby sobie pomagali i oddawali się sobie nawzajem, żeby osiągnąć pełnię swojego osobistego życia. Zaufajcie przeto Panu Bogu. Pozwólcie Mu się prowadzić. Zaufajcie Jego miłości!