Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Książę szlachetny, pełen cnót i rozwagi (4 III)

04/03/17 ks. Jan Augustynowicz
Najgorętszym pragnieniem św. Kazimierza było doskonałe poznanie Chrystusa i naśladowanie Go własnym żywotem. W bulli papieża Klemensa VIII czytamy: „Co się sprowadza ku pomnożeniu czci świętych, w których wielki jest Bóg nasz, chętnie się zawsze ku temu skłaniamy; zwłaszcza, gdy królów pobożnych i innych wiernych Chrystusa gorące śluby tej się domagają łaski, lub też skądinąd wedle Boga widzimy, iż to zbawienną byłoby rzeczą...".