Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Świętość życia (25 III)

25/03/17 ks. Mariusz Karbowski
W swoich początkach uroczystość Zwiastowania miała bardzo wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Pańskie. Nacisk kładziono nie tyle na sam fakt zwiastowania, co na wcielenie się Chrystusa Pana, czyli pierwszy moment Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. To właśnie dlatego wybitny, włoski artysta, epoki renesansu Leonardo da Vinci, jako temat swojego pierwszego obrazu wybrał właśnie „Zwiastowanie”. Widać tam wyraźnie, że Maryja jest zaskoczona przybyciem takiego niezwykłego gościa, co artysta ukazał przedstawiając Jej lewą dłoń – uniesioną i lekko cofniętą.