Kazania pasyjne
Homilia do dorosłych

Droga krzyżowa – Prawda na drogach codzienności (2 IV)

02/04/17 ks. Zbigniew Kosik
Wędrując za Jezusem Chrystusem na Jego drodze krzyżowej po raz kolejny w pasyjnym rozważaniu pragniemy uczyć się od naszego Zbawiciela jak wytrwale iść za prawdą po drogach codzienności. Rozpoznajemy mechanizmy i sposoby Jej niszczenia przez kłamstwo, zakłamanie. Zachwycamy się Jej wewnętrzną mocą i siłą zdolną przetrwać zdradę najbliższego otoczenia, porywa nas jej wytrwałość, mimo iż jest fałszywie osądzana i skazywana na śmierć w majestacie ludzkiego prawa, jesteśmy głęboko poruszeni, gdy zostanie poddana fizycznej eksterminacji, przemocy i agresji o niespotykanej sile i natężeniu w czasie biczowania i cierniem ukoronowania. Dziś towarzysząc Jezusowi dźwigającemu krzyż wpatrywać się będziemy w jaki sposób traktowana jest prawda w czasie swej wędrówki po ścieżkach ludzkiej codzienności.