Kazania pasyjne
Homilia do dorosłych

Piłat – wzgardzona Prawda (19 III)

19/03/17 ks. Zbigniew Kosik
To jedno z najgłębszych ukrytych pragnień – piękne i wyniosłe w swej szlachetności ale jednocześnie niezwykle destrukcyjne i niszczące w niewłaściwym wydaniu, zmutowanej wersji. Pragnienie bycia kimś, dojścia do czegoś wyjątkowego w życiu, osiągnięcia sukcesu według dzisiejszego sposobu myślenia. Jest twórczą siłą napędzającą motywację, wolę człowieka. Niewłaściwie zastosowana, niestety ulega manipulacji, którego skutki bywają zazwyczaj tragiczne dla człowieka. Władza, posiadanie jej i dochodzenie do niej jest zakodowanym w ludzkim losie głęboko skrywanym pragnieniem. Możliwość decydowania o życiu i śmierci tysięcy czy milionów ludzkich istnień, dziś ujęte w jednym słowie – polityka. Spoglądając na panoramę historii ludzkości, źle wykorzystana przynosiła przeważnie przerażającą hekatombę, śmierć i zniszczenie. Władza religijna, polityczna, środowiskowa, rodzinna, jakakolwiek by ona nie była, ma służyć dobru człowieka. To jej zasadniczy cel. Poddana manipulacji, modyfikowana według obłędnych filozofii, idei staje się wypaczeniem tego, co powinno być jej istotą: służby, poświęcenia, oddanie dla dobra, prawdy.