Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Będziesz miłował (7 IV)

07/04/17 Danuta Szelejewska
Wystarczyły proste słowa „Kocham cię” wypowiedziane przez dyrektora do swego czternastoletniego syna. Przyniosły mu nie tylko ukojenie i uspokojenie, ale przede wszystkim utwierdziły go w przekonaniu, że najważniejsze jest przykazanie miłości.