Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Strzepnięty popiół i umyta głowa (3 III)

03/03/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Pan Bóg namawia dzisiaj proroka Izajasza, aby krzyczał na całe gardło i nie przestawał, aby podniósł swój głos jak trąba. W jakim celu? Zadaniem Izajasza było wytknąć grzechy ludowi Izraela, przypomnieć mu o Przymierzu, które zawarł z Bogiem.