Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Wystarczy tylko chcieć (3 III)

03/03/17 Danuta Szelejewska
Wymagania Pana Jezusa wcale nie są łatwe. Nawet można je uznać za bardzo trudne. Wystarczy przypomnieć Jego słowa, które przypomina nam dzisiaj święty Mateusz: „Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. (…) A kto by mu rzekł: «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego” (Mt 5,22).