Spotkanie wspólnoty różańcowej
Homilia do dorosłych

Droga nasza jest bardzo czytelna (na kwiecień)

01/04/17 ks. Kazimierz Siemieński
Każdy nasz czyn, każdy gest jest wypadkową całej na­szej postawy i realizowaniem spraw, którymi jest zainteresowany sam Bóg. Do nas należy odczytywać myśl Bożą i życzenie Boga. Nie ulegajmy zniechęceniu.