Spotkanie wspólnoty różańcowej
Homilia do dorosłych

Wspólnotowość czy sztuczny kolektyw (na marzec)

03/03/17 ks. Kazimierz Siemieński
Należy oczekiwać ze strony wszystkich należących do wspólnoty więcej serdecznego zaangażowania, aniżeli jałowej krytyki. Aby tak się stało, musimy mieć zdrowe oczy skierowane do własnego wnętrza z troską o autentyczną ludzką świętość oraz skierowane ku innym ludziom, widząc w nich samego Chrystusa.