2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Jestem powołany, by dawać świadectwo o Panu Jezusie

15/01/17 bp Antoni Długosz
Święty Paweł (obraz) opowiada o swoim powołaniu na apostoła. Otrzymuje to powołanie od Pana Jezusa, by zachęcać wszystkich ludzi do świętości. Pragnie nieść pomoc i pokój wszystkim ludziom. Jako apostoł Pana Jezusa jest przedłużeniem Jego słów i zbawczych czynów.