2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

„Reklamować” wiarę w Chrystusa

15/01/17 ks. Adam Kalbarczyk
Jan posłużył się najpierw obrazem Baranka Bożego. Któż nie myślał przy tym o ofiarnym baranku paschalnym, którego krew na drzwiach domów Izraelitów w noc wyjścia z Egiptu oczyszczała i chroniła przed karą. Któż nie pamiętał, że miał być to baranek bez skazy, samiec, jednoroczny (Wj 12,5), który prowadzony na rzeź, nie stawiał żadnego oporu. Któż nie skojarzył z tym obrazem oczekiwanego Mesjasza, który miał być nowym Barankiem paschalnym, usprawiedliwiającym wielu (por. Iz 53).