2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Świadczyć…

15/01/17 ks. Piotr Winkler
Należy zrozumieć, że każdy z nas, chrześcijan, najpierw musi się uczyć być świadkiem Chrystusa. Jak inżynier uczy się być inżynierem, nauczyciel stale uczy się być na­uczycielem, ksiądz całe życie uczy się być księdzem, murarz – murarzem, stolarz – stolarzem itd. – tak samo chrześcijanin nieustannie uczy się być chrześcijaninem, staje się nim. Tej nauce sprzyja bezustanne pogłębianie wiary, stała formacja duchowa...