3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Bóg umarł za wszystkich

22/01/17 Lidia Lasota
Prorok przepowiada przyszłość, ale nie swoją mocą, a mocą Boga, bo prawdziwy prorok jest zawsze wybrany przez Boga i mówi w Jego imieniu. Tak było w przypadku Jana. Mały Jan był o sześć miesięcy starszy od Pana Jezusa. Jego narodzenie było niezwykłe, gdyż rodzice jego: Zachariasz i Elżbieta – byli już starsi i nie mieli dzieci. Jego tata od anioła dowiedział, że urodzi mu się synek i że ma go nazwać Janem...