3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Odwaga i roztropność

22/01/17 ks. Zbigniew Cieślak
Naród izraelski został wybrany spośród innych, a Bóg wielokrotnie pokazał mu swoją miłość i wyjątkową opiekę w jego historii. Jednak i do dobrego można się przyzwyczaić i go po prostu przestać dostrzegać. Więcej, można tego faktu nie doceniać a nawet zmarnować przez odstępstwa. Tak właśnie było z Narodem wybranym. W konsekwencji kraina Zabulona i Neftalego stały się pogańskie. Nikt już nie spodziewał się, iż tam wydarzy się coś ważnego, coś co pochodzi od Pana Boga.