3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

22/01/17 Michał Piotr Gniadek
Mamy podążać z Chrystusem i niejako „zagarniać” po drodze kolejnych świadków. Bracia Jakub i Jan zostawili podczas pracy swojego ojca, Zebedeusza. To wręcz egoistyczne postępowanie! Jak można nie oglądać się za siebie? Teraz staruszek będzie musiał sam kontynuować niełatwą pracę. Rozeznanie powołania jest naprawdę trudnym zadaniem. Módlmy się o mądrość.