3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Trzy „arcypobożne” kłamstwa

22/01/17 Sławomir Zatwardnicki
Uczeń Pański ma formować kolejnych uczniów, dla których sam staje się mistrzem czy ojcem duchowym rodzących dla Chrystusa synów (wzorem św. Pawła). Coś, czego dotkliwie brakuje, coś czego rozpaczliwie potrzeba Kościołowi...