3 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Usunął się do Galilei…

22/01/17
Ponieważ chrztu udzielamy najczęściej dzieciom, trudno jest od nich wymagać, aby opowiedziały się za Chrystusem w takiej mierze, na jaką stać nas – dorosłych. Nawet od młodzieży nie można tego wymagać. Jednakże w życiu chrześcijanina musi być jakiś moment, w którym opowie się on za Chrystusem – nawet wtedy, gdy nastaną prześladowania.
Potrzebny jest katechumenat pochrzcielny, w trakcie którego człowiek sam powinien dojść do tego, że jego Panem jest Jezus. W przeciwnym razie… ileż lat ochrzczony będzie się usuwać z aktywnego życia w Kościele?
Odwaga powinna iść w parze z roztropnością. Trzeba wiedzieć, kiedy się usunąć, ale i też znać czas, kiedy trzeba iść za Chrystusem, nawet aż na Golgotę. W homilii warto uwzględnić potrzebę odwagi i roztropności w życiu chrześcijanina. W obecnej sytuacji, gdy do Europy przybywa dużo imigrantów będących muzułmanami, warto zwrócić baczną uwagę na Dzień Islamu (26 stycznia).
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce