4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Drogowskazy

29/01/17 ks. Konrad Zygmunt
Znaki błogosławieństw może nam nie mówią o kilometrach – ale każdy z nich wskazuje jeden cel – najważniejszy znak – jeden kierunek – królestwo niebieskie. To jest najważniejsze i najcenniejsze – niebo! Dlatego na zakończenie potrzebny jest nam jeszcze jeden znak (pokażmy) – i pamiętajmy, że wszystko mamy czynić, by tam iść!