4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Kazanie Jezusa i Jego program

29/01/17 ks. Maciej Przybylak
Program Pana Jezusa przewiduje prześladowanie, jakby było tego mało. Prześladowanie jest potwierdzeniem autentyczności programu, którego nikt nie będzie oklaskiwać ani egzaltować się nim. Ten program nie osiągnie wysokich not w badaniach opinii publicznej. Ten program jest po prostu taki niedzisiejszy. Ten program nie zostałby wybrany nigdy przez ludzi. Ale ten program został wybrany dla nas ludzi przez Boga. Mało tego, Jezus nasz Zbawiciel sam jako pierwszy ten program zrealizował i uczy nas, że tylko taka droga prowadzi do prawdziwego i niekończącego się szczęścia: błogosławieni jesteście…