4 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Nauczał ich tymi słowami…

29/01/17
Cytować górnolotne i szumne hasła jest łatwo – o wiele trudniej jest mniej mówić (a nawet milczeć) i czynić więcej dobra. Łatwiej jest mówić o szumnych (medialnych) wydarzeniach – trudniej spełniać proste codzienne czynności, takie jak: przygotowanie posiłków, sprzątanie, opieka nad małymi dziećmi, zakupy, prowadzenie szkolnych zajęć, dyżur w konfesjonale, opieka nad chorym…
Gdyby wszystkie nasze homilie, kazania i nauki rekolekcyjne były tak krótkie jak kazanie na górze, to mielibyśmy więcej czasu na dostojne udzielanie Komunii św., adorację po Komunii, a nawet na spotkanie z wiernymi po liturgii. Owe „osiem słów” (błogosławieństw) dla każdego homilisty jest ewangelicznym wektorem, tym, co należy wcielać w życie.
W krótkiej homilii zawrzeć „esencję błogosławieństw” – proponuję użyć wyrażeń: ubodzy w duchu płaczą, w swej cichości pragną sprawiedliwości; czyniąc czystym sercem miłosierdzie, wprowadzają pokój; cierpiąc prześladowanie, cieszą się i radują z obiecanej nagrody w niebie.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce