4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

29/01/17 Szymon Bojdo
Jak szukam Boga w codziennym życiu – na to próbuje odpowiedzieć święty Paweł w drugim czytaniu. Czy moja codzienność jest odnajdywaniem tego czego chce ode mnie Bóg? Jak rozumiem swój życiowy sukces? Apostoł wskazuje to co nas pociąga: ludzka mądrość, zaszczyty, pozycja w społeczeństwie. Nie to powinno być celem mojego życia. Czy to znaczy, że chrześcijanin musi być nieudacznikiem?