5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

05/02/17 Rafał Bernard
Czy ja kogoś „zarażam” dobrymi uczynkami, czy mogę powtórzyć za Świętym Pawłem, że swoimi czynami ukazuję ducha i moc Boga? Czy jako chrześcijanin jestem tym promieniejącym miastem położonym na górze, światłością świata? Chyba każdy z nas powinien zadać sobie to pytanie lub je usłyszeć? Czy może chowam się pod korcem (cóż to jest ten korzec?), żeby mieć święty spokój? Czy ciągle oczekuję, żeby to „miasto” zajaśniało dla mnie, zapominając, że to ja mam być tym światłem dla innych?