5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wezwanie Jezusa

05/02/17 ks. Radosław Rychlik
Nie jest łatwo być światłem dla świata. Nie jest łatwo stawać się solą ziemi. Nie jest łatwo przyjąć swym sercem i umysłem całość nauki Jezusa Chrystusa...