5 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Wy jesteście…

05/02/17
Każdy człowiek ma jakieś prawa i obowiązki. Nawet uczniowie szkoły podstawowej wiedzą, że coś im się należy, ale również i to, że są do czegoś zobowiązani. Inną sprawą jest to, który z uczniów zna regulamin szkolny, a tym samym zna swoje prawa i obowiązki.
Uczniowie Jezusa dowiedzieli się o swych obowiązkach od samego Mistrza, który wprost do nich powiedział: „Wy jesteście solą… światłem”, ale równocześnie dodał, co mają czynić, aby wypełnili swoje zadania.
Na ile znamy Ewangelię, aby nią żyć i tym samym być solą i światłem dla świata? To nie jest retoryczne pytanie, a odpowiedzieć każdy może sobie sam.
W homilii koncentrujemy się na potrzebie dawania świadectwa – przede wszystkim czynem.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce