6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Królestwo Boże dla nas jest

12/02/17 Danuta Szelejewska
Święty Mateusz w swojej Ewangelii skupia naszą uwagę na wypowiedzianych z całą powagą słowach Chrystusowego ostrzeżenia: „Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5,20). Jezus wcale nie ustanowił nowych przepisów. Nic nie dodał, niczego też nie ujął, ani nie zmienił. Pokazał natomiast nowy sposób odnoszenia się do prawa mojżeszowego. Do sformułowanych już wcześniej konkretnych przykazań polecił dodać praktyczną ich realizację.