6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie...

12/02/17 ks. Szymon Bajon
Na przestrzeni historii zbawienia, Bóg objawił się nam jako ktoś bliski, kto pragnie kontaktu z człowiekiem. Nie jest kimś, z kim w żaden sposób nie można się skontaktować. Przeciwnie, On sam przemawia do człowieka i pozwala temu człowiekowi do Niego mówić. Bóg nie jest jak bożki pogańskie, które „mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą”. Bóg nie tylko mówi, ale i słucha tego, co my do niego mówimy. A co i jak mówimy do Boga?