6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

12/02/17 Patryk Jakubowski
W nauczaniu Chrystusa dostrzec możemy echo przemijania. Przemijanie jest elementem koniecznym w spełnieniu woli Boga. Można wskazać słuchaczom na obecną w chrześcijaństwie radość płynącą ze zmartwychwstania. Okres żałoby pozostanie wieloetapowym procesem, złożonym ze smutku i straty. Jednak jego kres uwieńczony powinien być przekonaniem, że śmierć to nie koniec a początek.