6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zrobić raban?

12/02/17 ks. Bartłomiej Poznański
Dzisiaj Jezus przypominając nam naukę odnośnie do przykazań może i nam robi niezły raban w głowie i w sercu. „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5,17). Jezus zaprasza nas dzisiaj, abyśmy na przykazania Boże spojrzeli przez pryzmat miłości.