7 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Doskonałość – przebaczenie

19/02/17 ks. Piotr Winkler
W bulli Misericordiae Vultus o Roku Miłosierdzia Franciszek pisze: „Przebaczenie staje się najbardziej ewidentnym wyrazem miłości miłosiernej, a dla nas chrześcijan jest nakazem, od którego nie możemy się uchylać. Jakże trudne wydaje się nieraz przebaczanie! A przecież przebaczanie jest narzędziem złożonym w nasze słabe ręce, abyśmy mogli osiągnąć spokój serca”. Pozostaje nam uczyć się miłości miłosiernej, przebaczającej, nawet w odniesieniu do naszych nieprzyjaciół, którzy źle nam życzą.