7 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Jeśli bowiem miłujecie tych…

19/02/17
Ciągle uczymy się miłości bliźniego i ciągle w tym uchybiamy. O wiele łatwiej akceptujemy krewnych, przyjaciół, znajomych, a nawet sąsiadów – o wiele trudniej ludzi z innego kręgu kulturowego, innego wyznania, jeszcze trudniej jest nam zaakceptować ludzi innej religii.
Chrystus daje nam niezwykle trudne przykazanie, abyśmy miłowali wszystkich, a już najtrudniejsze jest przykazanie miłości względem nieprzyjaciół. Ostatnie zdanie perykopy tłumaczy sens nauczania Pana: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Nie od razu nauczymy się wszystkiego, nie osiągniemy w jednym dniu wszelkiej cnoty, nie zdołamy opanować swoich ziemskich pragnień – powoli zaś a skutecznie możemy osiągać doskonałość.
W homilii zwracamy uwagę na potrzebę zrozumienia modlitwy za nieprzyjaciół. W czasie katechezy parafialnej poruszamy problem imigrantów, którzy przybywają do Europy, aby godniej u nas żyć.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.