7 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Pięknym za nadobne

19/02/17 ks. Robert Klemens COr
„Pomódl się za najbardziej nielubianego polityka” – czasem proponuję ludziom jako pokutę przy sakramencie pojednania. Nie jest to działanie, z mojej strony złośliwe, a jedynie przypomnienie nauki Jezusa, którą usłyszeliśmy przed momentem: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”.