7 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

19/02/17 Olaf Szczypiński
W pierwszym czytaniu moją ciekawość budzą słowa, które Mojżesz ma przekazać powierzonemu mu ludowi synów Izraela. Wskazują one na dwa ograniczenia tego przesłania. Po pierwsze, Bóg zwraca się przez pośrednika – Mojżesza. Co to oznacza dla zrozumienia obrazu Boga i relacji między Nim a ludem? Dlaczego Bóg nie może przemówić bezpośrednio do ludu?