7 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Zaproszenie do świętości

19/02/17 ks. Tomasz Rogoziński
Warto dzisiaj odpowiedzieć sobie na pytanie? Co ja robię, żeby zostać świętym, aby zrealizować to zadanie. Święci najczęściej kojarzą nam się z obrazami i figurami, w kościołach, przy drogach i w domach, gdzie najczęściej są przedstawiani z aureolą nad głową, ze złożonymi rękami i oczami wzniesionymi ku niebu...