8 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Nie troszczcie się…

26/02/17
Coraz bardziej jesteśmy zatroskani: o zdrowie dzieci i nas samych, o szkolne nauczanie i wychowanie, o pracę, o naszych rodziców, o przyszłość dla dzieci, o ojczyznę, o pokój, a także o materialną stronę życia. Coraz więcej ludzi odczuwa niepokój i modli się do Boga, aby nie było wojny.
Powyższe troski tracą siłę swych argumentów, gdy słyszymy, jak Jezus mówi do swych uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio…”. Dobrze się stanie, że wierni uchwycą to jedno słowo „zbytnio”. Uchwycić też trzeba (w owej perykopie) ufność w Opatrzność Bożą – wspólny mianownik wszystkich wskazań Jezusa.
Tak łatwo jest powiedzieć komukolwiek: „Nie troszcz się zbytnio” – o wiele trudniej pomóc mu zrozumieć, że jako wierzący w Chrystusa powinien uchwycić sens życia; być może zrozumie słowo „zbytnio”, bo troszczyć się trzeba.
W homilii akcentujemy słowo „zbytnio” i próbujemy je zaktualizować, dostosować do warunków życia konkretnego człowieka. Zabiegający zbytnio o swoje ziemskie życie powinni przewartościować swoje dążenia – ewangeliczny „reset” warto uczynić w Wielkim Poście.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.