8 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

26/02/17 Teresa Cybulska
Jednak pole misyjne jest rozległe. Kaznodziejów czeka długotrwała praca. Trzeba więc pukać...