8 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Trzeba wybrać jednego pana

26/02/17 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Dlaczego Pan Jezus mówi, że nie możemy służyć Bogu i Mamonie? Ponieważ to bałwochwalstwo. Grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu dekalogu, które brzmi: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną! Przekroczenie tego przykazania następuje, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych bogów, demony, ludzi, czy jakieś przejawy ich działalności, jak: władza, przyjemności, zdrowie lub pieniądze.