Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Chrzest a rodzina chrześcijańska

08/01/17 ks. Jan Augustynowicz
Bóg mówi do nas słowa, które niegdyś zabrzmiały nad Jordanem w stosunku do Jezusa z Nazaretu: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Podczas chrztu otrzymujemy wielki dar – łaskę uświęcającą. Ona czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła. Jesteśmy od tej chwili zobowiązani do praktykowania swojej wiary i dawania świadectwa.