Chrzest Pański
Homilia do dzieci

Nigdy nie oddalajmy się od Chrystusa

08/01/17 Danuta Szelejewska
Prawda o Bożej mocy docierała również do uszu starotestamentalnych słuchaczy. Prorok Izajasz wskazywał na Jezusa Chrystusa: „Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności” (Iz 42,6-7). To właśnie o Jezusie jest mowa. On prowadzi nas do swego Ojca przez skomplikowane wydarzenia codzienności. Warto Mu zaufać, bowiem tylko On ma moc przeprowadzić człowieka przez te najtrudniejsze chwile.