Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

08/01/17 Anna Lipczyńska
Chrzest Pana Jezusa to – przynajmniej dla mnie – jedno z najbardziej niezrozumiałych wydarzeń ewangelicznych. Po co Chrystusowi chrzest? Jan Chrzciciel miał dobrą intuicję, że nie chciał się na to zgodzić. Co usłyszał? „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Bardzo tajemnicze słowa… Wszystko, co sprawiedliwe – czyli co, zbawienie? Poprzez przyjęcie chrztu Janowego ma się ono wypełnić? Naprawdę nie rozumiem.