Objawienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Jaśniejący blaskiem Boga

06/01/17 o. Wojciech Jędrzejewski OP
Bóg nigdy nie świeci kosztem naszego poniżenia. Nigdy nie znajduje chwały w tym, że kogoś „zglebi”. Z Bogiem jest dokładnie odwrotnie. Podnosi człowieka i w ten sposób objawia swe światło. Sprawiając, że człowiek odkrywa swą godność – ma szansę wysoko wznosić blask swej chwały.