Objawienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

06/01/17
Mędrcy ze Wschodu pomogą dojść do szczęścia. Bóg wybrał ich na przewodników. Dlatego stworzył świecący meteor. Ponadto pouczył wewnętrznie, iż narodził się Mesjasz. Przez pustynię, Jerozolimę przybyli do Betlejem. Wierzą, iż Dziecię jest Bogiem. Oddali cześć Boską.