Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Objawienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

06/01/17
Mędrcy ze Wschodu pomogą dojść do szczęścia. Bóg wybrał ich na przewodników. Dlatego stworzył świecący meteor. Ponadto pouczył wewnętrznie, iż narodził się Mesjasz. Przez pustynię, Jerozolimę przybyli do Betlejem. Wierzą, iż Dziecię jest Bogiem. Oddali cześć Boską.