Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Sugestie słuchacza

28/12/16 Sławomir Zatwardnicki
To prawdopodobnie dobry punkt wyjścia dla przedstawienia trudnej drogi, jaką Maryja musiała przejść. Wydaje mi się, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach słuchacze potrzebują rzetelnego przedstawienia Matki Bożej, zgodnego z biblijnym punktem widzenia oraz korespondującego z życiem duchowym wierzących. Jak w chrystologii potrzeba współcześnie odkrywać ludzką naturę Chrystusa, tak również w mariologii należałoby kłaść nacisk na „ludzkość” Maryi.