Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Homilia do dorosłych

Wobec nieznanego

28/12/16 ks. Zbigniew Kosik
W pierwszy dzień nowego 2017 roku, stajemy przy ołtarzu Pana składając na nim swoją nadzieję na lepszy, niż ten poprzedni, czas, który jest przed nami. Kierujemy wzrok wiary na Maryję – Świętą Bożą Rodzicielkę, którą Kościół przywołuje dziś w swej liturgii. Jej szczególną rolę ukazuje św. Łukasz: wobec rozgrywających się niezwykłych wydarzeń związanych z przyjściem Mesjasza na ziemię, Ona rozważa je w sercu szukając odpowiedzi na wiele pytań: Co to wszystko oznacza? Jaki jest ich sens?