Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Pojednana różnorodność (na styczeń)

03/01/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja misyjna na styczeń: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością. Ekumenizm nie polega tylko na nieco życzliwszym niż wcześniej wezwaniu i zaproszeniu do powrotu, ale na pogłębionej refleksji na temat własnej tożsamości.