Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Skrucha serca (na luty)

03/02/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ogólna na luty: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.