Godzina święta

Adoracja na styczeń 2017

05/01/17 ks. Maciej K. Kubiak
Klęcząc dzisiaj przed Najświętszym Sakramentem chcemy uwielbiać Pana Boga w tajemnicy Objawienia Pańskiego, którą przeżywamy w okresie Bożego Narodzenia. Chcemy razem z Maryją i Józefem, razem z pasterzami i trzema mędrcami, którzy przybyli ze Wschodu oddać pokłon naszemu Panu, adorując objawiającego się nam Boga, Pana nieba i ziemi. Wyśpiewując chwałę naszego Boga w pięknych polskich kolędach, słuchając słowa Bożego i rozważając objawioną w Ewangelii prawdę, trwając razem na modlitwie, chcemy napełnić nasze serca mocą pochodzącą od Boga. Ta moc sprawi, że będziemy potrafili wyruszyć jak Trzej Królowie, aby iść i głosić światu radosną nowinę o Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu.