Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Idźcie i głoście (14 II)

14/02/17 ks. Paweł Pacholak
Uroczystość Świętych Patronów Europy – Cyryla i Metodego, w tym roku wpisuje się w sposób szczególny w krajobraz duszpasterski. A to za sprawą aktualnego wezwania roku – Idźcie i głoście. Trudno znaleźć lepszą ilustrację dla tego wezwania, niż historia tych dwóch greckich mnichów, prawdopodobnie pochodzenia słowiańskiego, którzy na wezwanie Chrystusa wyruszają w świat, wówczas pogański, ze słowem Ewangelii. Dynamika ich posługiwania mogłaby posłużyć na scenariusz filmu przygodowego, ale i to bogactwo wskazuje na istotny element zaangażowania w służbę głoszenia Słowa.