Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Nie zasklepiać się w doczesności (Homilia pogrzebowa)

10/01/17 ks. Kazimierz Siemieński
Pamiętajmy, że w chwili śmierci, człowiek staje się Boży i tylko Boży. Już nie jest ani moim, ani twoim, ani przyjacielem, ani wrogiem. Nie jest bratem, matką, podopiecznym, nauczycie­lem, jest własnością Boga. Należy go oddać. Bożym staje się jego ciało, Boża jego myśl, jego tęsknota, smutki i nadzieje. Życie każdego z nas powoli od­chodzi do „Źródła”, które go wydało...